En redaksjon bestående av studenter
– Som lager nyheter for studenter

UiS kan få ny løsning for sykkelreisende studenter

,

Økonomi- og administrasjonsstudent Rune Høyvik Rosnes sykler jevnt over hver dag til og fra UiS. Han mener UiS ikke er lagt til rette for studenter som velger det mer miljøvennlige alternativet. 

Av Fredrik Sirevåg

Nå har han vært på møte hos UiS Drift, der de diskuterte mulige midlertidige tiltak. Et av alternativene er å etablere en tørkecontainer med adgangskontroll, etter modell fra engelske Active Commuting.

– Det er begrenset hvor mye jeg gidder å drasse rundt med vått sykkeltøy på campus mellom forelesninger og i verste fall medfører det skade på skolens kontormøbler dersom klær henges til tørk over stolrygger. Det hadde vært genialt å i det minste fått på plass tørkemulighet for sykkeltøy rett ved sykkelparkeringen, sier Rosnes.

Rune Høyvik Rosnes foreslår å ha tørkemulighet for sykkeltøy rett ved sykkelparkeringen på UiS. Foto: Privat

Drar fram et eksempel

For å vise hva han mener, tar Rosnes oss gjennom en typisk morgen hvor han ankommer skolen på sykkel utenfor Kjølv Egeland. 

– Si at jeg kommer fra nordsiden av Kjølv Egeland. Når jeg kommer inn døra så er det en dusj i trappehalsen rett innenfor. Hvis jeg skal ha med alt av klesskift og har vært så heldig å få skapplass blant de få bokskapene som er igjen ved inngang til Tjodhallen, må jeg først hente håndkle og såpe før jeg returnerer for å dusje. Deretter må jeg skifte igjen, henge sykkelklær og håndkle til tørk i et bokskap som ikke er beregnet for dette og så jeg er klar for dagen, sier Rosnes. 

Noe bedre for ansatte

Han peker på at de ansatte ved HHUiS har egen inngang nede i Elise Ottesen-Jensens hus (EOJ) som fører rett inn i sykkelparkering, garderobe med dusj samt oppbevaringsmuligheter for klær og andre ting.  

– For ansatte er det greie muligheter, men for elever er det i praksis ingenting, sier Rosnes. 

– Han har rett i at dette er arealer avsatt til ansatte i EOJ. Det er et forholdsvis nytt bygg så da har det blitt lagt til rette for de nevnte fasilitetene. Rosnes påstand er riktig, men det er ikke løst for de ansatte heller. Det er underkapasitet på disse arealene for ansatte også, sier direktør for bygg- og arealforvaltning på UiS, Frode Alvheim. 

Måtte tømme skapet

31.oktober måtte Rosnes og over 10 andre studenter tømme skapene som stod ved inngang til Tjodhallen, da disse skulle fjernes. Han hadde tidligere et skap i gangen ved Biblioteket, men der ble samtlige skap fjernet i sommer av hensyn til nye brannkrav. 

– Det handlet om å ha adgang til rømningsvei. Dette er dessuten ikke fjernet, men bare plassert et annet sted i bygget. I tillegg er det viktig å få med at driftsavdelingen er ute og følger med på dette her. De har i lang tid fått henvendelser om bokskap så det skal være god dekning, sier Alvheim. 

Her var det tidligere bokskap, men nå er de flyttet et annet sted i Kjølv Egelands Hus. Foto: Fredrik Sirevåg

Mangler tørkemuligheter

Alvheim forstår likevel at det kan være utfordrende for studenter som sykler til skolen å finne et sted der de kan oppbevare for eksempel våte klær. 

– Vi har liten kapasitet når det gjelder oppbevaringsskap. Da er de eneste alternativene å finne i garderoben eller gymsalen til SIS sportssenter, sier Alvheim. 

Rosnes mener de fleste studentene heller velger å kjøre bil til skolen framfor å sykle. 

– Mange parkerer heller ulovlig på ansattparkering. Jeg er overbevist om vi kan få flere til å sykle hvis vi tilrettelegger bedre for det. Vi kan ikke forvente at folk skal ofre alt for å velge dette alternativet, sier Rosnes. 

Får støtte

Han har allerede sendt mail til Studentorganisasjonen ved Stavanger (Stor) om situasjonen. De er enig i kritikken til Rosnes. 

–  Det er absolutt ikke godt nok tilrettelagt for at studentene skal sykle til og fra skolen. UiS har ikke innendørs sykkelparkering, garderober og heller ikke dusjer som møter behovet for de aktuelle studentene, sier leder i Stor, Sara Beitz. 

Sara Beitz er leder for studentorganisasjonen StOr. Foto: Privat

– Dette stemmer, og det ville vært kult å fått bedret situasjonen ved at et innendørs sykkelhus blir lagt i det kommende Velferdsbygget. Ellers så har fakultetet for helsevitenskap  fått et nytt bygg ved sykehuset som skal bygges om. Studenter skal flytte ned og dermed kan det fort bli sving på bygging av garderober og den type løsninger, sier Alvheim. 

I samtaler med sykkelbutikker

Flere sykkelbutikker har allerede vært positive til et spleiselag for å få på plass tørkecontainer i løpet av første kvartal 2023 og UiS Drift bekrefter at et slikt tiltak lar seg gjennomføre uten store investeringer.

Smis følger saken videre og vil i løpet av desember be om en oppdatering fra UiS Drift på status.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *