En redaksjon bestående av studenter
– Som lager nyheter for studenter

Statsråd besøkte UiS

, ,

Universitetet i Stavanger viste på fredag fram sin søknad om et seksårig profesjonsstudium i psykologi til barne- og familieministeren.

Av Fredrik Sirevåg

På tross av en solid søknad kunne likevel ikke ministeren love noe.

– UiS har et veldig tett samarbeid med SUS og andre forskningsmiljø som er forankret i regionen. Det er en sterk tverrfaglig oppslutning, ikke bare ved UiS, men også ved samarbeidspartnere fra hele regionen, slik jeg fikk søknaden presentert. Det er et svært fagmiljø som står bak søknaden, men det er jo min vurdering. Jeg er ikke NOKUT, sier Toppe. 

Barne og familieministeren , Kjersti Toppe, lytter til innspill fra UiS -ansatte. Foto: Fredrik Sirevåg

For det er flere ting som skal på plass før UiS kan starte med den nye utdanningen. For det første må søknaden godkjennes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Hvis dette går igjennom så er neste steg for UiS å få finansiert 48 studieplasser ved hjelp av statsbudsjettet.  

–  Jeg ville jo si at det er mulig, men det er et budsjettspørsmål og handler om hvilke studier regjeringen vil prioritere i høyere utdanning. Men UiS sine planer viser at de vil få det til på en god måte dersom NOKUT godkjenner søknaden. Det blir vanskelig for meg, som ikke er kunnskaps-, men barne- og familieminister, å si at det vil komme statlige midler til studiet, sier Toppe. 

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, var fornøyd med møtet. 

– Vi fikk en fin anledning til å presentere tema som er strategisk viktige for oss og, jeg noterte at statsråden var veldig engasjert i sine tilbakemeldinger. Det lover godt for tiden som kommer, sier Mohn. 

Bilde av rektor ved UiS, Klaus Mohn. Foto: Elisabeth Tønnesen.

Optimistisk

Han er optimistisk med tanke på statlig finansiering av studieplasser til profesjonsstudiet i psykologi.

– Jeg tror at UiS-søknaden til NOKUT om akkreditering av et profesjonsstudium i psykologi er sterk, og at politikerne ser behovet for å opprette flere studieplasser. Uten statlig finansierte studieplasser kan vi ikke starte studiet, sier Mohn.

En av dem som presenterte søknaden om et seksårig profesjonsutdanning i psykologi var professor ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Jone Ravndal Bjørnestad. Han gjorde det sammen med psykologspesialist, Lars Ravn Øhlckers, fra Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Lars Ravn Øhlckers jobber også på Stavanger Universitetssykehus og er psykologspesialist. Foto: Fredrik SIrevåg.

Kan studenter som har tatt psykologifag ved UiS tidligere, bruke dette i en eventuell
profesjonsutdanning i psykologi?

– Det er jo sånn at førsteåret ligner mye på for eksempel bachelor i psykologi, som UiS allerede tilbyr. Dette vil gjelde mange andre studiesteder i Norge og det vil være mulig å søke om å få forhåndsgodkjent disse emnene. Emnene vil være litt ulike hos forskjellige læresteder, men universiteter og høyskoler vil følge helt vanlige prosedyrer. Senere i studiet er det mye praksis, så den biten vil du ikke kunne søke overføring fra fordi du ikke har de emnene, sier Bjørnestad.

Mye praksis

Når er første praksis og hvor mye er det totalt?

– Du har små praksiser i løpet av de to første årene. Det kan for eksempel være i form av en barnehage-observasjon. Etter tre og halvt år begynner du på en intern praksis der studenter jobber i en poliklinikk på UiS

– Mot slutten av studiet jobber studentene i helseforetakene, kommunen eller private ideelle institusjoner. Vi har gjort avtaler med samarbeidspartnerne i regionen så studentene kan være ute i virksomheten og jobbe som psykologer på ulike måter under veiledning av psykologspesialist, sier Bjørnestad. 

Han tør ikke å spå når den nye psykologutdanningen kan starte. Den første indikasjonen kan komme i juni når en fagfellekomite nedsatt av NOKUT skal gi tilbakemelding på søknaden.

Forsinket saksbehandling fra NOKUT sin side og, spørsmål rundt finansiering gjør det
vanskelig å vite et eventuelt tidspunkt for oppstart av studiet.

– Vi har søkt om å få 48 statsfinansierte studieplasser så det vil være en politisk prosess, om de vil gi penger til studiet over statsbudsjett, sier Bjørnestad.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *