En redaksjon bestående av studenter
– Som lager nyheter for studenter

Usikker framtid for jusstudenter

,

Flere tredjeårsstudenter som tar bachelor i rettsvitenskap er usikre på om de får ta mastergrad til høsten.

Av Fredrik Sirevåg

Årsaken er at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har brukt lang tid på å behandle UiS, UiA og BI sine søknader om masterstudium til høsten. Alle sendte inn søknad innen fristen den 15 oktober i 2021. Forventet saksbehandlingstid var på det tidspunktet seks måneder. Nå har det gått syv måneder.  

I dokumentene SmiS har fått innsyn i uttrykker studenter stor usikkerhet til hva de skal gjøre til høsten.

– Den lange behandlingstiden på søknaden om å få master i jus på BI gjør nå at jeg står overfor tre valg. Det jeg aller helst har lyst til er å ta masteren min på BI, noe jeg var veldig sikker på kom til å komme. Jeg er nå helt rådvill på om jeg skal søke meg til Danmark, utsette vitnemålet mitt på slik at jeg kan ta opp noen fag, eller ta imot vitnemålet mitt og krysse fingrene for at det blir master i juss på BI fra høsten av, skriver en av studentene til NOKUT. 

Studenten er tydelig opprørt.

– Dette er en veldig frustrerende situasjon og jeg går med en klump i magen hele tiden. Håper virkelig dere kan gi meg et svar på om det er helt utelukket å få til dette fra høsten av slik at jeg kan planlegge fremtiden. Regner med dere vet at denne utsettelsen påvirker fremtiden til mange studenter, som er i en stressende nok situasjon fra før av, skriver studenten. 

Forsinket

Tredjeårsstudent på studiet rettsvitenskap ved UiS, Aleksander Stokkebø, forstår utålmodigheten til studentene som henvender seg til NOKUT. Han tar studiet på deltid, og rammes ikke i like stor grad, men kjenner likevel mange tredjeårsstudenter som går på fulltid, og opptatt av å få avklart situasjonen. I tillegg til å være student er Stokkebø stortingsrepresentant for Rogaland og tilhører partiet Høyre.

Aleksander Stokkebø er stortingsrepresentant for Høyre, samtidig som han studerer juss på deltid. FOTO: Privat

– Nå har det for om lag ett år siden siden Stortinget tok beslutningen og da mener jeg at det er på høy tid at de lander på en avklaring for studentene, sier Stokkebø.

På UiS ligger masterstudiet i rettsvitenskap klart. 

– Forutsatt godkjenning av NOKUT vil det lyses ut i lokalt opptak våren 2023 og får oppstart høsten 2023, sier prorektor for forskning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen. 

Astrid Birgitte Eggen er prorektor for forskning ved UiS. FOTO: Fredrik Sirevåg

Stor søknadsmengde

NOKUT forklarer i dokumenter sendt til universitetene at den lange saksbehandlingstiden skyldes det store antallet søknader.  Organet håper på å bli ferdig med saksbehandlingen i løpet av våren. UiS har foreløpig bare studietilbud om bachelor i rettsvitenskap.

En av dem som har merket konsekvensene av dette er UiS-student Andreas Brechan. 

–  Det medfører først og fremst større grad av usikkerhet for fremtiden. Nåløyet for å komme gjennom er svært lite og innebærer at en stor andel – trolig brorparten – av studentene må enten bruke tid på å ta opp fag, eller rett og slett finne seg noe annet å gjøre, skriver Brechan.

Andreas Brechan er en av flere studenter som kjenner på usikkerheten rundt studieløpet sitt. FOTO: Privat.

Derfor har han gjort noen endringer. 

– Ellers har det betydd at jeg har flyttet fra Stavanger, som igjen betyr at terskelen kan bli høyere for å flytte tilbake. En av de store positive effektene med et masterprogram på UiS vil være at regionen tiltrekker seg nye talenter og kan gi næringen økt tilgang på kompetanse og arbeidskraft. Nå vil jeg heller sikte meg inn på UiB eller utlandet, noe som også gjelder de jeg studerer med, skriver Brechan.  

Skolen hans har allerede sendt inn tre spørsmål til NOKUT angående den videre behandlingen av søknaden

  1. Hvor lang responstid får vi på dokumentene vi kan vente i juni?
  2. Når forventer dere at endelige rapporter er ferdigstilt?
  3. Skal dette til styrebehandling i Nokut? I dette tilfellet, i hvilket styremøte tar dere sikte på å behandle dette?

I dokumenter sendt til UiS skriver NOKUT at søknadene er oppe til faglig vurdering hos sakkyndig komite. NOKUT har som ambisjon at utkastene til rapport blir oversendt institusjonene i løpet av juni for kommentar. 19 mars i 2021 la regjeringen fram et forslag om å endre gradsforskriften for jus, psykologi, teologi. Det åpnet for at flere læresteder kunne tilby profesjonsutdanninger på disse fagområdenene.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *