En redaksjon bestående av studenter
– Som lager nyheter for studenter

Redaksjonen

Anna Aarøe Løvik

Ansvarlig Redaktør
redaktor@smis.no

Hedevig Catharina Astrup

Nyhetsredaktør
nett@smis.no