En redaksjon bestående av studenter
– Som lager nyheter for studenter