En redaksjon bestående av studenter
– Som lager nyheter for studenter

Vil redusere sensurfristen med to uker

, ,

Utdanningsdirektøren ved UiS foreslår å redusere sensurfristen med to uker for både
bachelor og masteroppgaven.

Av Fredrik Sirevåg

Det kommer fram i utdanningsdirektørens forslag om endringer i forskrift om studier og eksamen ved UiS i et møte i utdanningsutvalget den 25 mai. 

–  Det skaper jo mer forutsigbarhet for studentene og så er det vondt å være nervøs og vente på hvilken karakter vi får, sier lederen av Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger, Sara Beitz. 

Det opprinnelige forslaget, som kom fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UiS, var åredusere sensurfristen fra 12 til 6 uker på masteroppgaven. I tillegg ville de halvere den samme fristen fra 6 uker til 3 uker på bacheloroppgaven. 

– Vi støttet opprinnelig dette forslaget, men etter tilbakemeldinger fra de ansatte ved de ulike fakultetene så ser vi at at en halvering av sensurfristen ville gå på bekostning av kvaliteten i vurderingen, sier Beitz.

Ikke samstemte  

En av dem som var imot det opprinnelige forslaget var det tekniske naturvitenskapelige fakultet, mens det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger (HH) støttet delvis det opprinnelige forslaget. Dermed var det kun to faglige avdelinger ved UiS som var positive til en halvering av sensurfristen. 

– Tilbakemeldingene vi kom med var at sensur-arbeidet kommer midt i ferien til folk. Dermed kunne det bli vanskelig å skaffe sensor, sier professor ved det tekniske-naturvitenskapelige fakultet, Magne Olav Sydnes. 

Professor ved det tekniske-naturvitenskapelige fakultet, Magne Olav Sydnes, deltok på det aktuelle møtet. Foto: UiS

Han peker også på andre utfordringer med å halvere sensurfristen. 

– Det er enkelte institutt som allerede har problemer med å skaffe nok sensorer til den tiden på året. Samtidig var det spilt inn fra utdanningsavdelingen at det bare var å framskynde innleveringsfristen. Problemet med det er at vi på det tekniske-naturvitenskapelige fakultet har mange tekniske fag og mye lab. Det tar det tid å komme inn i dette og en framskynding av innleveringsfristen ville gått utover kvaliteten i sensurarbeid, sier Sydnes. 

Kompromiss

Beitz er fornøyd med at fakultetene og studentene kunne komme til et kompromiss. Hun mener forslaget de ble enige om, er en god løsning for alle parter.  

Har forslaget noe si for studentene ved UiS?

– Ja, det tror jeg.  De får svar på oppgaven tidligere på sommeren som kan gjøre det enklere å søke jobb etter master og søke seg videre etter bachelor. I tillegg så er det deilig å slippe å vente så altfor lenge. Det er nok noen vonde uker for mange og det hever jo kvaliteten på utdanningen at det blir kortere ventetid for studentene, sier Beitz

Beitz selv, tar bachelor i rettsvitenskap. For henne vil en kortere sensurfrist bli aktuell hvis det kommer en master i rettsvitenskap til UiS

– Hvis jeg ender opp med å ta master i rettsvitenskap i Stavanger så tror jeg at jeg vil synes at det er fint å slippe en ventetid på 12 uker, sier Beitz. 

Det som gjenstår nå er at styret ved UiS godkjenner endringene utdanningsdirektøren foreslår. Neste styremøte er 9 juni.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *